Plac Niebiańskiego Spokoju

Pełna nazwa placu brzmi Plac Bramy Niebiańskiego Spokoju, czyli Tiananmen. Pochodzi ona od zamykającej go od północy głównej bramy pałacu cesarskiego, zwanej Bramą Niebiańskiego Spokoju.
Obecnie plac reprezentuje serce stolicy Chin – Pekinu. Zajmuje obszar 50 hektarów i jest największym placem na świecie. W czasach panowania chińskich imperatorów był mniejszy i miał kształt litery T, na której szerszym końcu znajdowały się Wrota Niebiańskiego Spokoju, będące bramą wejściową do Zakazanego Miasta.

W przeszłości południowe wrota Placu Tiananmen stanowiły połączenie pomiędzy miastem cesarskim a obszarem zamieszkanym przez zwykłych ludzi, którym nie wolno było wchodzić na Plac. Sytuacja ta zmieniła się w 1911 roku, kiedy został pokonany ostatni chiński cesarz i zakończyła się dynastia Qing. Wtedy to Plac został otwarty dla społeczeństwa, stając się miejscem gdzie lud chiński manifestował i wyrażał swoje niezadowolenie rządowi lub o rządzie Chin. Wcześniej pełnił podobną rolę, ponieważ był miejscem gdzie ogłaszano edykty cesarskie.

Zazwyczaj wydarzenia, które miały miejsce na Placu miały ogromny wpływ na chińską historię. Idealnym przykładem potwierdzającym to zdanie jest zdarzenie z dnia 1 października 1949 roku, kiedy to Mao Zedong z wysokości Bramy Niebiańskiego Spokoju proklamował utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej.

Na głównej osi placu ( północ – południe ) wznoszą się na wyniosłym podmurowaniu: mauzoleum Mao Zedonga, obelisk ku czci bohaterów ludowych oraz maszt, na którym w pamiętnym dniu 1. 10. 1949 po raz pierwszy podniesiono flagę nowego państwa.
Główną część placu stanowi teren rozpościerający się pomiędzy jezdnią ulicy Changańskiej a mauzoleum. Zostały tu wzniesione po bokach symetrycznie usytuowane dwie ogromne budowle: po zachodniej stronie gmach Zgromadzenie Ludowego, zaś po wschodniej stronie budynki Muzeum Historycznego oraz Muzeum Rewolucji. Wszystkie trzy budynki, wzniesione w późniejszym czasie, są do siebie zbliżone pod względem stylu. Może nie są to wybitne osiągnięcia architektury, jednak w sposób zadowalający komponują się z pozostałymi elementami tego historycznego miejsca.

Obecnie w samym środku Placu stoi pomnik w kształcie iglicy. Monument ten przedstawia inskrypcje Mao Zedong i Zhou Enlai a także historię chińskiej rewolucji. Mao Zedong jest czczony w mauzoleom na południe od pomnika.